Evropska unija pokrenula je info portal ACCESS2MARKETS za podršku malim i srednjim preduzećima u trgovini

Evropska unija pokrenula je info portal Access2Markets za podršku malim i srednjim preduzećima u trgovini. Portal sadrži sve neophodne informacije o trgovinskim sporazumima EU, carinskim dažbinama, pravilima o proizvodima i carinskim procedurama u EU i u dodatnih preko 120 tržišta širom sveta.

Portal mogu koristiti i mala i srednja preduzeća iz Srbije. Access2Markets omogućava lak pristup relevantnim informacijama. U samo nekoliko klikova mogu se pronaći informacije o carinskim tarifama, porezima, pravilima porekla, zahtevima uvoza i izvoza, trgovinskim barijerama i carinskim postupcima.

Access2Markets  je namenjen kompanijama, poslovnim organizacijama, trgovinskim komorama, telima koja pružaju usluge poslovnog savetovanja poput Evropske mreže preduzetništva, organizacijama za unapređenje izvoza i drugim entitetima koji sarađuju sa i savetuju kompanije u potrazi za prilikama za izvoz ili onima koje tragaju za izvorima robe izvan EU.

Portal sadrži jedinstveni prozor za pretraživanje uslova uvoza i izvoza pojedinačnih proizvoda, kao i podatke o trgovinskim sporazumima i aranžmanima. Informacije o konkretnim proizvodima obuhvataju carinske procedure, zakonodavstvo, kontakte nadležnih vlasti u svakoj zemlji i slično. Takođe, platforma je dostupna na 24 jezika EU.

Sve informacije na linku.

U OSTALIM VIJESTIMA