Grad Banjaluka otvoren za nove investicije

Poruke o otvorenosti Banjaluke za saradnju sa inostranim preduzećima poslate su i sa jučerašnjeg Biznis foruma – “Invest in Banjaluka”, koji je u organizaciji Gradske razvojne agencije Banjaluka (CIDEA) održan u hotelu “Bosna”.

Na forumu je učestvovalo oko 15 inostranih privrednika, između ostalog iz Belgije, Italije, Austrije, ali i predstavnici SAD.

Učešće na ovom skupu uzeli su i privrednici iz RS i Banjaluke i to iz metalskog sektora, te kože i tekstila, ali i prerađivačke i prehrambene industrije.

– Organizovanjem ovog skupa želimo da povežemo naše privrednike sa preduzećima iz inostranstva. Na ovaj način moguće je doći do uspostavlјanja kontakata i konkretnije poslovne saradnje. Najvažnije je da je grad Banjaluka otvoren i spreman da prihvati nove investitore. Mi smo tu da im ponudimo ono što imamo, a to su nove poslovne zone, ali i nove podsticaje – rekao je direktor Gradske razvojne agencije Banjaluka Mario Milanović.

On je naglasio da je mnogo urađeno na pobolјšanju ambijenta za investitore, kada je riječ o rušenju administrativnih barijera.

Naglasio je da grad i dalјe treba da radi na smanjenju poslovnih barijera i onome što može konkretno ponuditi.

– Očekujemo još jaču saradnju i sa predstavništvima Srpske u inostranstvu. Jedno je jasno, a to je da imamo šta da ponudimo investitorima – zaklјučio je Milanović.

Zamjenik gradonačelnika Srđan Amidžić je naveo da grad nastoji da postane lider na tržištu BiH.

– Grad želi u oblasti privrede, kojoj posvećuje mnogo pažnje, da iskorači i bude lider po pitanju svih lokalnih zajednica u Srpskoj, ali i BiH. Srpska u tome ima komparativne prednosti kada je u pitanju geografski položaj i resursi kojima raspolaže. Grad privlači investitore i ukazuje im na to šta može da ponudi, ali ističe i pogodnosti koje pruža u odnosu na na druge lokalne zajednice da bi došlo do novog posla – kazao je Amidžić i poručio da je saradnja dvosmjerna ulica i da grad cijeni svako novo radno mjesto koje otvore investitori.

Austrija

Na biznis forumu učešće je uzelo i Predstavništvo RS u Austriji.

– Nastojimo da dovedemo firme iz RS u Austriju posredstvom mnogih projekata koje realizujemo. To se prije svega odnosi na preduzeća iz metalskog sektora, te drvno-prerađivačke industrije. Ovim putem pozivamo sve naše firme da nam se jave i da učestvuju u delegacijama koje će posjetiti Austriju ove i iduće godine – kazao je šef Predstavništva RS u Austriji Mladen Filipović.

 

U OSTALIM VIJESTIMA