GRAD: Javni konkurs za sufinaniranje projekata iz oblasti kulture

Gradska uprava raspisala je danas javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva za 2019. godinu. Na javni konkurs mogu se prijaviti projekti iz oblasti: savremenog stvaralaštva i kreativne industrije umjetničkog stvaralaštva, produkcije i interpretacije iz djelatnosti koje su utvrđene Zakonom o kulturi; amaterskog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva; sprovođenja i unapređivanja edukacije u oblastima kulture; dječijeg stvaralaštva, stvaralaštvo za djecu i mlade u oblasti savremenog umjetničkog stvaralaštva, produkcije, kreativnih industrija i podsticanje mladih talenata; kulturnog i kreativnog rada osoba sa invaliditetom i dostupnosti svih kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom; umjetničkog i kulturnog stvaralaštva društveno osjetljivih grupa i decentralizacije kulture.

Prijave pristigle na javni konkurs razmatra komisija za vrednovanje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, iz reda umjetnika i stručnjaka u kulturi.

Prijave na javni konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku, putem prijemne kancelarije Gradske uprave  – broj 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, broj: 10-6-118/19, ili putem pošte – preporučeno, na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku, Trg srpskih vladara 1, Banja Luka.

Maksimalan iznos koji se može izdvojiti za sufinansiranje jednog projekta je 15.000 KM, a konkurs ostaje otvoren do 1. aprila 2019. godine.

Kompletan javni konkurs i potrebne obrasce možete pogledati i preuzeti OVDJE.

 

 

U OSTALIM VIJESTIMA