Gradska razvojna agencija Banja Luka na Dunavskom biznis forumu

Predstavnici Gradske razvojne agencije Banja Luka su učestvovali na Dunavskom biznis forumu koji je održan 21.septembra 2021. godine na Novosadskom sajmu. Osim učešća na panelu “Održivost,energija, ekologija, agrar, turizam” gdje je kroz konkretne projekte predstavljena uloga razvojne agencije u pripremi i implementaciji razvojnih projekata sa aspekata održivosti, predstavnici razvojne agencije su u bilateranim susretima i na tematskim panelima diskutovali o uspješnim projektima koji se provide u regionu i njihovom značaju za održivi razvoj dunavske regije. 

U OSTALIM VIJESTIMA