Gradska razvojna agencija Banja Luka na susretima razvojnih agencija Mreže razvojnih agencija TERIS

Predstavnici Gradske razvojne agencija Banja Luka učestvovali su na godišnjem skupu članica Mreže TERIS, koji je ove godine održan  7. i 8. marta 2019. godine u Mariji Bistici, u Republici Hrvatskoj. TERIS je organizacija koja okuplja stručnjake koji pružaju  podršku u razvoju, širenju i promovisanju evropskih teritorijalnih projekata. Glavni cilj je razvijanje prekogranične saradnje uz pomoć djelovanja kvalifikovanih kadrova. U mreži stručnjaka TERIS sarađuje više od stotinu različitih stručnih profila. Njihovo bogato iskustvo zasniva se na više od 3.000 provedenih projekata.

Tokom formalnih sastanaka sa partnerima, članicama Mreže TERIS, predstavnici Gradske razvojne agencije su predstavili prioritetne projekte te sa kolegama iz drugih razvojnih agencija postigli dogovore u vezi sa konkretnim projektima i aktivnostima  koje će zajedno provoditi u 2019.godini. Od pristupanja mreži TERIS, početkom 2018.godine, Gradska razvojna agencija je u partnerstvu sa nekoliko članica TERIS-a pripremila 4 nove projektne aplikacije, od kojih je  do sada odobren 1 projekat i trenutno je u implementaciji . Preostala 3 projekta su u procesu evaluacije, dok su trenutno  u pripremi 3 nova zajednička projekta.

U OSTALIM VIJESTIMA