Gradska razvojna agencija Banja Luka pripremila i kandidovala još dva nova projekta

Gradska razvojna agencija nastavlјa aktivnosti na pripremi projekata i kandiduje ih na pozive koji se objavlјuju u okviru aktuelnih razvojnih programa, projekata i fondova. U toku maja i juna su pripremlјeni i kandidovani projekti na slјedeće pozive za projekte: Kanadski fond za lokalne inicijative (Canadian Fund for Local Initiatives), i poziv Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini (The French Embassy in Bosnia and Herzegovina).

Kanadski fond za lokalne inicijative je namijenjen lokalnim zajednicama, tj. projektima manjih razmjera i ima nekoliko tematskih kriterijuma. Gradska razvojna agencija je pripremila projekat pod nazivom “Female Empowering through Lifelong Education“, usklađen sa kriterijumom „Osnaživanje žena i djevojaka i promocija rodne jednakosti“ Pored Gradske razvojne agencije, partneri na projektu su Zavod za zapošlјavanje RS, JU Škola učenika u privredi Banja Luka i firma Sparta d.o.o, koja se bavi proizvodnjom gotovih tekstilnih proizvoda. Ukupna vrijednost projekta je 74 176 KM.

Gradska razvojna agencija je pripremila i projekat pod nazivom Technologically innovative and creative Ideas for Empowerment of Young Women“, usklađen sa prioritetom „Razvoj preduzetništva i socijalnog preduzetništva, sa naglaskom na žene i mlade“, te kadidovala na poziv Ambasade Francuske koji je bio usmjeren na  projekte nevladinih organizacija i inkubatora. Ukupna vrijednost projekta je 33 555 KM, dok je partner Gradskoj razvojnoj agenciji na ovom projektu je UNA RS – Udruženje građana žena preduzetnica i rukovodilaca preduzeća.

U OSTALIM VIJESTIMA