Gradska razvojna agencija Banja Luka trenutno provodi 4 projekta za osposobljavanje radne snage u ukupnoj vrijednosti od 381.562, 79 KM

Gradska razvojna agencija Banja Luka je tokom 2017. godine pripremila i kandidovala 6 projekata za osposobljavanja radne snage prema potrebama tržišta rada kao podršku rješavanju problema  nedostatka radnika u sektorima obrada metala, drveta, koze i tekstila, te prerade miljeka.

Trenutno su u implementaciji 4 projekta u ukupnoj vrijednosti od 381. 562, 79 KM što znači da su obezbijeđena finansijska sredstva za osposobljavanje najmanje 152 kandidata te nabavku neophodnog materijala, alata i opreme za provođenje programa osposobljavanja u pomenutim sektorima.

Osim 4 odobrena projekta, u postupku odobravanja za finansiranje se nalaze još dva projekta u vrijednosti od 122. 098 KM.

U OSTALIM VIJESTIMA