Gradska razvojna agencija Banja Luka u posjeti partnerima iz Italije i Slovenije

Predstavnici  Gradske razvojne agencije Banja Luka i Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci posjetili su partnere iz Slovenije i Italije a s ciljem da ojačaju partnerske konzorcijume koji će u narednom periodu pripremati nove projektne aplikacije za EU fondove.

Tokom dvodnevne posjete održano je 5 radnih sastanaka sa predstavnicima sljedećih partnerskih organizacija: Mreza razvojnih agencija “TERIS”,  Eurosportello Veneto – Unija Privrednih komora Regije Veneto, Univerzitet u Padovi – Fakultet za upravljanje životnom sredinom, StudioCentroVeneto – konsultanska  kuca za mala i srednja preduzeća i ALDA- međunarodna nevladina organzacija koje se bavi lokalnim razvojem. Partneri su razgovarali o projektima u raznim sektorima kao što su povezivanje italijanskih klastera sa našim preduzećima, pružanje usluga mentorstva i konsaltinga malim i srednjim preduzećima, upravljanje životnom sredinom i rizcima, te Evropskoj mreži preduzetništva.

U narednom periodu, Tim za pripremu projekata Gradske razvojne agencije Banja Luka, u saradnji sa partnerima iz Slovenije i Italije će pripremiti nove projektne aplikacije. Osim toga, Tim za intenracionalizaciju preduzeća i izvoz će raditi na aktivnostima poslovnog povezivanja u prioritetnim privrednim sektorima.

 

U OSTALIM VIJESTIMA