Gradska razvojna agencija potpisala deklaraciju o podršci mobilnim istraživačima

Predstavnici Gradske razvojne agencija i EURAXESS centra, potpisali su danas 14. aprila, u 11.00 časova, u prostorijama Gradske razvojne agencije (Ulica Cara Lazara 42, Banja Luka), Deklaraciju o posvećenosti EURAXESS inicijativi.

– Potpisivanjem ove Deklaracije, Gradska razvojna agencija Banja Luka je postala jedan od servisnih centara mreže koja je rasprostranjena u skoro 40 zemalja širom svijeta i koja nudi kvalitetne i konzistentne usluge i podršku, kao i personalizovanu pomoć mobilnim istraživačima. Centar obezbjeđuje jedinstveno mjesto pristupa informacijama iz svih ovih zemalja, uključujući i mjesta pružanja neposrednih, personalizovanih usluga istraživačima koji žele da nastave svoju karijeru udrugoj zemlji.

Razumijevajući značaj umrežavanja i posmatranja nauke izvan granica država, inicijativa se proširila na azijski i australijski kontinent. Univerzitet u Banjoj Luci se može pohvaliti da je prepoznao značaj inicijative i da je postao osnivač centra za Bosnu i Hercegovinu koji nadgleda i koordiniše rad svih servisnih centara u zemlji. Centar je započeo sa radom u maju 2010. godine kao trogodišnji projekat čiji je bio cilj da, u skladu sa EURAXESS inicijativom, razvije mrežu centara mobilnosti.

U OSTALIM VIJESTIMA