Gradska razvojna agencija učestvovala na ILO radionici u Sarajevu

U sklopu implementacije projekta „Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“, održana je radionica pod nazivom „Institucionalna izgradnja lokalnih partnerstava za zapošljavanje“, čiji je cilj bio okupljanje postojećih partnerstava u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Gradske razvojne agencije i Biroa Banja Luka su predstavljali Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banja Luka.

Osim prezentovanja trenutnih aktivnosti i problema sa kojima se partnerstva sreću, na radionici je glavna tema bila institucionalizacija lokalnih partnerstava, odnosno, predstavljanje prednosti zvanično formiranih partnerstava i onih partnerstava formiranih samo za potrebe implementacije projekata.

Zaključci seminara su bili da treba da se nađu finansijska sredstva za nesmetano funkcionisanje partnerstava i njihovu održivost, kao i da je potrebno da se bolje promovišu oblici saradnje između javnih institucija, poslodavaca i privrednika.

Još jednom podsjećamo da je ovaj projekat dijelom finansiran sredstvima Evropske unije kroz program međunarodne organizacije rada – ILO i da je implementacija u toku.

U OSTALIM VIJESTIMA