Gradska razvojna agencija učestvovala na koordinacionom sastanku projekta ADRION CCI4TOURISM u Škofja Loki

Gradska razvojna agencija Banja Luka učestvovala je 13. i 14. oktobra 2021. godine na sastanku partnera na projektu CCI4TOURISM. Domaćin sastanka bila je razvojna agencija Sora iz Škofja Loke.

Tokom dvodnevnog sastanka projekt partneri su pregledali i prezentovali dosadašnje aktivnosti, te definisali buduće korake koji polako vode prema završnoj fazi projekta.

Medju važnijim temama bile su i zajednički sistem upravljanja mrežom Creative Hub-s i pilot akcije koje su namjenjene za hibridizaciju CCI i tradicionalnih aktera u turizmu.

U OSTALIM VIJESTIMA