Gradska razvojna agencija učestvovala na međunarodnoj konferenciji “Inovacije i preduzetništvo-pokretači razvoja i zapošljavanja” u organizaciji Ekonomskog fakulteta Banja Luka

Konferencija je imala za cilj da aktivira ključne aktere iz naučnih institucija, privrede i nadležnih organa u sferi inovativnog razvoja, preduzetništva i zapošljavanja mladih stručnih kadrova. Kao primarni rezultat konferencije je uspostavljanje i jačanje saradnje navedenih sektora i Ekonomskog fakulteta u Banja Luci s ciljem zajedničkog djelovanja u osnaživanju privrednih mogućnosti i razvoja.

Glavne tematske cjenline Konferencije bile su: Aktuelna tehnološka kretanja, privlačenje stranih investicija, priprema većih investicionih projekata, novo radon zakonodavstvo, korištenje sredstava EU fondova, usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede, novi oblici zapošljavanja i dr.

U OSTALIM VIJESTIMA