Gradska razvojna agencija učestvovala na radionici ILO-a u Laktašima

U sklopu implementacije projekta „Jačanje lokalnog ekonomskog partnerstva u sektorima prerada tekstila i kože“, predstavnici Gradske razvojne agencije su učestvovali na radionici „Lokalni akcioni plan zapošljavanja“, koja je održana u Laktašima.

Cilj ove radionice je bio da se Lokalna ekonomska partnerstva formirana iz ovih projekata zajedno fokusiraju na nove strategije i planove zapošljavanja koje će biti primjenljive i održive.

Predstavnici partnerstava u BiH su aktivno učestvovali u izradi nacrta akcionih planova zapošljavanja u skladu sa ranije dogovorenim okvirima. Razmijenjene su ideje i iskustva svakog partnerstva koje će sigurno biti svima od pomoći u daljem radu.

Evropska unija kroz program ILO  (Međunarodna organizacija rada) finansira ovaj projekat, kojim je predviđeno obučavanje i zapošljavanje kandidata za šivenje tekstila, kože i CAD sistema za odjevnu tehnologiju.

U OSTALIM VIJESTIMA