Gradska razvojna agencija učestvuje na drugom izdanju “Smart Regions Conference” u Helsinkiju

Gradska razvojna agencija učestvuje 1. i 2. juna na drugom izdanju Konferencije o pametnim regionima pod nazivom “Smart Regions Conference”, koja se održava u Helnsikiju. Na ovoj regionalnoj konferenciji pružiće se prilika da nacionalne i regionalne vlasti podijele iskustva o tome kako su  pametne specijalizovane strategije  implementirane u njihovim zemljama i regijama.

U 2014 godini su predstavljenje pametne specalizovane strategije  ka politici Evropske unije kao osnova za istraživanje i inovativna ulaganja. Kao rezultat toga, više od 120 strategija su utemeljene za  oblikovanje investicija za period od 2014-2020. godine

Ovaj događaj će pružiti priliku za razmjenu iskustava između projekata podržanih od strane Evropskih strukturnih fondova i drugih programa EU. To će omogućiti da promoteri projekata nauče razna iskustva iz drugih regija, te pronađu potencijalne partnere za saradnju širom EU.

Gradska razvojna agencija je pripremila promotivne materijale potencijalnih zona za ulaganje u gradu Bnjaluka, koje će predstaviti na konferenciji. Direktor agencije Mario Milanović je rekao da je ova konferencija odlično mjesto za lobiranje i privlačenje stranih investicija u naš grad.

Ovakvi događaji će nam pomoći da što bolje organizujemo Investicionu konferenciju u našem gradu a nju planiramo da održimo u oktobru ove godine.

 

U OSTALIM VIJESTIMA