Gradska razvojna agencija završila obuke polaznika za izradu Biznis plana u sklopu Javnog poziva za dodjelu podsicajnih sredstava za 2017.

Gradska  razvojna agencija i ove godine u sklopu Javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošlјavanja za  2017. godinu radi obuke za izradu biznis plana za nezaposlena lica koja su prijavlјena na evidenciji JU Zavoda za zapošlјavanje RS, Filijala Banja Luka – Biro Banja Luka, a ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na subvencije u iznosu od 220.000,00 KM. Biznis plan je obavezujući.

Obuka za izradu biznis plana organizovana je u prostorijama Gradske razvojne agencije u Informativno edukativnoj sali, a obuci je prisustvovao 51 polaznik koji je prethodno ispunio formalne  uslove iz Javnog poziva.

Polaznici su obuci prisustvovali pet dana i tu su naučili da svoju ideju sagledaju iz drugog ugla i da vide koje su mane, a koje prednosti njihove poslovne ideje. Predavač Ivan Babić naglašava da polaznici u toku tih pet dana nauče da svoju poslovnu ideju  razrade do najsitnijih detalјa kroz najznačajnije segmente Biznis plana (analizu tržišta, marketing plan, finansijski plan..). Posle razrade svih ovih segmenata Biznis plana polaznicima bude jasnija slika budućeg  razvoja njihove poslovne ideje.

Udovčić Sanela polaznica obuke kaže da će joj Biznis plan pomoći u namjeri da otvori Frizersko kozmetički salon i da je naučila dosta zanimlјivih stvari koje će svakako primjenjivati u stvarnom poslu i preporučila bi svima koji započinju biznis da obavezno pohađaju obuku za izradu biznis plana.

Crnobrnja Ivanković Aleksandra želi da se bavi proizvodnjom tekstilnih proizvoda a ova obuka joj je pomogla da vidi u kojem će se pravcu njen biznis razvijati i da sagleda sve sve moguće zamke koje je očekivaju u ovom poslu i da ih što bezbolnije prođe.

Mario Milanović direktor Gradske razvojne agencije je izjavio da je izrazito zadovonjan kada vidi da i pored svih problema u našem društvu postoji lјudi koji na život gledaju u nekom drugom svjetlu, svjetlu potencijalnih mogućnosti  i razvoja bilo da je u pitanju pokretanje vlastitog biznisa ili ličnog razvoja. Takođe je naglasio da mu je drago kad vidi da lјudi koji vode obuke iz Gradske razvojne agencije drže obuke sa velikim entuzijazmom i profesionalnošću.

U OSTALIM VIJESTIMA