Gradskoj razvojnoj agenciji dodijeljena povelja Univerziteta u Banjoj Luci

Povodom obilježavanja 43 godine rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci, na svečanoj akademiji održanoj u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci, Gradskoj razvojnoj agenciji je dodijeljena povelja Univerziteta za doprinos radu Univerziteta.

Agenciji je povelja dodijeljena zbog višegodišnje saradnje sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci, sa kojim je uspješno završila, a i dalje implementira nekoliko međunarodnih projekata.

U toku je implementacija zajedničkog projekta „Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“, koji je dijelom finansiran od strane Evropske unije kroz program Međunarodne organizacije rada – ILO (vrijednost 126.332,93 KM)

Projekti koji su saradnjom Agencije, fakulteta i ostalih partnera uspješno završeni su „Jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova za provođenje praktične nastave i osposobljavanja radnika za deficitarna zanimanja u sektorima koža/obuća i tekstil“, finansiran od strane Vlade Švajcarske kroz program Prilika plus (vrijednost 121.183,09 KM) i „Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva”, koji je finansiran od strane USAID Sweden/FARMA II (vrijednost 63.036,50 KM).

Takođe je u planu realizacija još dva zajednička projekta – „Uslužni i trening centar za preradu tekstila i kože” koji dijelom finansira USAID Wham (vrijednost 303.706,47 KM) i “Razvoj trening centra i centra za razvoj proizvoda na lokaciji upravna zgrada u Poslovnoj zoni “Ramići – Banja Luka” u okviru razvojno-edukativnog centra”, koji će biti finansiran iz nekoliko različitih izvora.

U OSTALIM VIJESTIMA