Gradskoj razvojnoj agenciji odobren projekat „Poboljšanje turističkih, saobraćajnih i ostalih usluga kroz razvoj pametnog autobuskog stajališta sa info turističkim displejem“

Gradskoj razvojnoj agenciji je odobren projekat „Poboljšanje turističkih, saobraćajnih i ostalih usluga kroz razvoj pametnog autobuskog stajališta sa info turističkim displejem“, u vrijednosti od 49 150,00 KM bez PDV – a, koji je kandidovala na javni poziv Grada Banjaluka i UNDP-a – Future City Innovation Challenge.

Ovim projektom se predviđa izgradnja i postavljanje pametnog autobuskog stajališta sa info turističkim displejem u naselju Lazarevo 1, na autobuskom okretištu u blizini Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“.

Ovo će biti prvo rješenje pametnog autobuskog stajališta u Banjaluci i ono treba da omogući pristup podacima o dolasku i odlasku autobusa, omogući punjenje mobilnih uređaja, obezbijedi pristup besplatnom internetu, korištenje bike – sharing sistema, kao i da obavještava o meteorološkim prilikama u gradu. Projekat je rađen u skladu sa Strategijom razvoja grada Banja Luka 2018-2027, u oblasti Banja Luka – pametni grad.

Rješenje je izabrano kao jedno od 10 projekata koji su odabrani za finansiranje u okviru javnog poziva. Osim ovog projekta, Gradska razvojna agencija je partner na još dva projekta koja su odobrena za finansiranje, a to su: “Detekcija opasnih uslova na saobraćajnicama“ i “ Zvučni semafori za slobodno kretanje i bolju sigurnost u saobraćaju”.

U OSTALIM VIJESTIMA