Info dan Javnog poziva za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Gradska razvojna agencija Banja Luka organizuju Info dan Javnog poziva za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća.

Usluga mentoringa je namijenjena mikro, malim i srednjim preduzećima u cilјu pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizovani  set usluga (SSU) za mikro, mala  i srednja preduzeća u 2018. godini realizuje se preko lokalnih razvojnih agencija (LRA) i jedinica lokalnih  samouprava (JLS), koje imaju svoje sertifikovane mentore.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravlјanje šemom, rad na terenu, broj posjeta, aktivnosti u okviru svake posjete, vrijeme predviđeno za pripremu plana i izvještavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za novoosnovana mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju do tri godine i zrela preduzeća sa poslovanjem dužim od 3 godine, a koja se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalјi razvoj ili opstanak na tržištu.

Prezentacija će se održati u srijedu 13.06.2018. godine sa početkom u 12 časova u sali Gradske razvojne agencije, adresa Josifa Pančića  8.

Molimo da vaše prisustvo prezentaciji potvrdite na email: brana.babic@cidea.org ili telefon +387 51 433 460, kontakt osoba Brana Babić.

U OSTALIM VIJESTIMA