Info-dan za poslodavce o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Saradnjom Gradske razvojne agencije Banja Luka i Udruženja omladine sa invaliditetom „ Infopart“ 27. decembra 2018. godine, u prostorijama Agencije, održan je Info dan o mogućnostima zapošljavanja lica sa invaliditetom i prednostima koje zapošljavanje pruža u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida.

Pored prava na novčani stimulans ( refundiranja doprinosa), koje poslodavac može da koristi za sve vrijeme dok zapošljava osobu sa invaliditetom, poslodavac ovim Zakonom može da koristi i pravo na stimulans za opremanje, odnosno, prilagođavanje radnog mjesta za osobu sa invaliditetom koja je stupila u radni odnos kod poslodavca.

Poslodavcima je predstavljen i Javni poziv za dodjelu subvencija za zapošljavanjesamozapošljavanje i ekonomsku podršku lica sa invaliditetom u 2018. godini koji je objavljen 20. decembra 2018. godine, a poslodavcima i drugim zainteresovanim licima daje priliku da se prijave u roku od 30 dana.

Na sastanku sa poslodavcima konstatovano je da je važno da se o stimulansima koje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida i resorno ministarstvo dodjeljuje govori, te da je još uvijek mnogo poslodavaca koji u ove mjere podrške nisu upućeni. Osim toga, poslodavci su se izjasnili da su novčane subvencije za opremanje radnog mjesta relativno niske, te da je 30 dana, koliko je otvoren javni poziv, kratak period koji je dat poslodavcima da prikupe preobimnu dokumentaciju kako bi konkurisali.

Osim poslodavaca, info danu su se odazvali i predstavnici Služne za reviziju javnog sektora sa kojima je dogovoreno uspostavljanje saradnje kako bi se, najprije ispitala učinkovitost zakonskih subvencija i stimulansa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a potom i radilo na poboljšanju regulative u ovoj oblasti.

U OSTALIM VIJESTIMA