Isporučeni TV uređaji sa ekranom osjetljivim na dodir za učenike Centra „Zaštiti me“ i JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka

U cilju uspješnog provođenja planiranih aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, JU Centar „Zaštiti me“ i JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka su dobili TV uređaje sa ekranom osjetljivim na dodir koji će najmlađima učenje učiniti zabavnim

Isporučena oprema je važna za odvijanje nastavnog procesa za učenike sa lakim intelektualnim smetnjama u razvoju i samo je dio onoga što će se kroz ASIQ projekat obezbjediti za korisnike ove dvije partnerske ustanove.

Projekt ASIQ finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575. 122,00 EUR.

U OSTALIM VIJESTIMA