Izraz zahvalnosti svim partnerima

U ime Gradske razvojene agencije želimo da se zahvalimo svima na podršci u toku akcije pravljenja zaštitnih vizira za potrebe zdravstvenog sistema na teritoriji grada Banja Luke, kojom prilikom posebno ističemo naše partnere  iz cijelie Bosne i Hercegovine a koji su se sa Agencijom uključili u ovaj projekat.

Prije svega, ekipi iz „InfoCom računari“ d.o.o,  predvođena Nikolom Klakom, „Telding“ d.o.o. Banja Luka, „Eko Inžinjering“ d.o.o. Banja Luka, „LEC laser“Laktaši,  s.p. Aleksandar Jokić Laktaši, „Neno“ d.o.o. Teslić i i „Alim“ d.o.o. iz Visokog.

Želimo svima da se zahvalimo za nesebičnom učešću i 24-satnom angažmanu na izradi ovih neophodnih pomagala za one kojiima su u ovim trenutcima najpotrebniji a to su zdravstveni radnici koji vode nesebičnu borbu protiv virusa.

Zahvalnost i svim ostalima koji su nam dali podršku u ovom projektu i koji su pomogli savjetom.

 

U OSTALIM VIJESTIMA