Javni poziv kandidatima za prijavu za pohađanje BESPLATNIH obuka za zanimanja u sektorima prerada tekstila i kože sa ciljem zapošljavanja

U okviru implementacije projekata „Jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova za provođenje praktične nastave i osposobljavanja radnika za deficitarna zanimanja u sektorima koža/obuća i tekstil“ i „Jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“ pozivaju se zainteresovani kandidati za pohađanje besplatnih teoretskih i praktičnih obuka tj. osposobljavanje zbog zapošljavanja i samozapošljavanja. Uspješnim kandidatima koje odaberu preduzeća biće ponuđeno radno mjesto.

S obzirom da u sektorima prerada tekstila i kože postoji veliki broj slobodnih radnih mjesta, partneri na ovim projektima, ustanove obrazovanja i firme su osmislili praktične programe obuke u skladu sa zahtjevima tržišta rada.

S obzirom da je provođenje projekata sufinansirano iz sredstava Programa Prilika Plus – Švajcarske Vlade, a koji provodi Republička razvojna agencija RARS, Projekta Međunarodne organizacije rada „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje“ i Gradske razvojne agencije Banja Luka, za sve odabrane kandidate obuke će biti besplatne.

  1. Obuka za obradu kože i izradu predmeta od kože – 20 kandidata
  2. Obuka za šivenje – 24 kandidata
  3. Obuka CAD/CAM tehnologije – 7 kandidata

Obuke su koncipirane tako da 20 % čine teoretski dio obuke, a 80 % praktični dio obuke.  Obuke će se sprovoditi u novoopremljenim praktičnim radionicama u srednjoj školi i fakultetu, te u preduzećima. Svaka obuka će trajati ukupno 130 časova. Poziv je otvoren ka svim zainteresovanim kandidatima za rad u ovim sektorima bez obzira na školsku spremu i prethodno iskustvo, a koji se nalaze na evidenciji Biroa Banja Luka.

Krajnji cilj implementacije projekata za zapošljavanje je omogućiti osposobljavanje zbog zapošljavanja ili samozapošljavanja, ali i jačanje kapaciteta ustanova obrazovanja za provođenje projekata za osposobljavanja, te svih članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje koji su partneri na projektu. Partneri na projektu su:  Tehnološki fakultet u Banjaluci,  JU Škola učenika u privredi Banja Luka, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, te privatna preduzeća iz sektora tekstil, koža i obuća sa područja Banjaluke.

Sve prijave kandidati mogu da pošalju na adrese ana.beader@cidea.org i slavisa.lukic@cidea.org , ili da lično dostave u prostorije Gradske razvojne agencije Banja Luka u Ulici Josifa Pančića broj 8.

Takođe, za sve informacije se možete obratiti na broj telefona 051/433-460.

Formular za prijavu se nalazi u linku ispod.

Formular za prijavu kandidata biografija

U OSTALIM VIJESTIMA