JAVNI POZIV: Učešće u programu Osnaživanje žena u “Agrobiznisu”

Inovacioni centar Banja Luka uz podršku Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Poljoprivrednim klasterom Gradiška-Laktaši-Srbac “GLS” realizuje projekat Empowering women in “Agricultural Business” (Osnaživanje žena u “Agrobiznisu”).


Osnaživanje žena u “Agrobiznisu” je dvodnevni Boot Camp koji ima za cilj da kroz seriju radionica podrži razvoj ženskih poslovnih ideja iz ruralnih područja. Program je osmišljen tako da mladim ženama omogući da steknu nove vještine i znanja koja će doprinijeti njihovom samozapošljavanju.
Program ima takođe za cilj da se podigne svijest o poteškoćama nezaposlenih mladih žena, posebno u ruralnim sredinama, uglavnom nevidljivih medijima i javnosti, i zalagati se za prepoznavanje njihovog poduzetničkog potencijala.

Ko može učestvovati?
Pravo učešća imaju nezaposlene mlade žene iz ruralnih područja Banja Luke, Laktaša, Gradiške i Srpca, starosti 18-35 godina.
Kako se prijaviti?
Da bi se prijavili za učešće neophodno je da popunite PRIJAVNI OBRAZAC.
Odabir učesnica:
Odabir učesnica će biti zasnovan na kvalitetu poslovne ideje, a ključni kriterijumi koji će biti vrednovani su:
Potencijal poslovne ideje
Kompetencije pojedinca/tima
Tržišni potencijal
Prijave su otvorene do 25.09.2023. Odabir učesnika će trajati do 27.09.2023. nakon čega će svi prijavljeni učesnici biti obaviješteni o rezultatima

U OSTALIM VIJESTIMA