JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija, krajem mjeseca marta 2022. godine, bit će objavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.    
 
Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati ulaganja u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja u BiH. 

Ko će se moći prijaviti na ovaj Javni poziv? 

Na ovaj javni poziv moći će se prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave vinarstvom, preradom maslina, voća, povrća, mlijeka, mesa, preradom jaja, preradom i konzerviranjem ribe, preradom žitarica, gljiva, začinskog bilja, ljekobilja i meda.  
 
Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM. 
 
Tačan datum objave javnog poziva, bit će objavljen na oficijelnoj stranici projekta, www.eu4agri.ba

U OSTALIM VIJESTIMA