Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery koje finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini.

INFORMATIVNA SESIJA trenutno otvorenog Javnog poziva će biti održana u srijedu, 28. decembra sa početkom u 11.00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

U OSTALIM VIJESTIMA