Javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja za male investicione projekte u 2019. godini

Na osnovu Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/19),  Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 86/19), a u vezi sa Odlukom o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava broj 04/1-012-2-2715/19  od 17.10.2019. godine („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 90/19), ministar privrede i preduzetništva raspisuje Javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja za male investicione projekte u 2019. godini 

Datum otvaranja: 4.11.2019.
Datum zatvaranja: 19.11.2019.
Krajnji rok prijave: 19.11.2019.

 

U OSTALIM VIJESTIMA