JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PARTNERSTVA U OBLASTI IZVOZNO-ORIJENTISANIH SEKTORA

U utorak, 02.07.2019. godine, objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za partnerstva u oblasti izvozno-orijentisanih sektora.
Svrha ovog poziva je da se poboljša konkurentnost izvozno-orijentisanih sektora u Bosni i Hercegovini. Stoga je 3 miliona eura bespovratnih sredstava dostupno za izvozna partnerstva. Ova sredstva će podržati projekte kojima se podstiču:
• Inovacije: sposobnost dodavanja vrijednosti proizvodima/uslugama putem novih pristupa
• Saradnja: zajednički napori sektorskih aktera unutar poslovnih mreža, klastera, i sl.
• Digitalizacija: korišćenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
• Poslovno okruženje: dostupnost usluga za razvoj poslovanja koje se bave prethodno navedenim temama (inovacije, saradnja, digitalizacija)
Inovacija zahtijeva kontinuirano ulaganje u tehnologiju, upravljačke pristupe i vještine zaposlenih. Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) koja međusobno razmjenjuju znanje i – gdje je to moguće – investiraju zajedno, moći će smanjiti troškove inovacija i ubrzati njihov razvoj (zajedničke investicije npr. u centre za obuku, laboratorije za testiranje standarda kvalitete, i sl.). Stoga, ovaj poziv podržava partnerstva umjesto pojedinačnih podnosilaca zahtjeva.
Krajnji korisnici bit će MMSP i preduzetnici. Rezultati provedenih projekata će se mjeriti sa povećanjem broja novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žene i mlade, povećanjem izvoza kod podržanih MMSP-a, novim uslugama poslovnog razvoja te njihovom upotrebom od strane krajnjih korisnika, kao i uklonjenim preprekama za inovacije i rast.
Projektne ideje moraju se odnositi na jedan od sljedećih ekonomskih sektora:
• Metaloprerađivačka i mašinska industrija
• Drvoprerada
• Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)
MMSP-ovi registrovani u sektorima plastike i elektroindustrije su prihvatljivi u okviru ovog poziva, ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji. IKT je prihvatljiv kao međusektorski element u okviru ovog poziva (u kombinaciji sa jednim od ciljanih proizvodnih sektora).
Poziv podržava razvoj privatnog sektora u BiH. Stoga, podnosioci prijava (vodeći i ko-aplikanti) moraju biti registrovani kao pravna lica u BiH (prije 01.01.2016.godine). Prihvatljivo područje je cjelokupna teritorija BiH. Više detalja o podobnosti možete naći u Smjernicama za podnosioce zahtjeva.
Informativne sesije će se održati u skladu sa sljedećim planom:
• Zenica, Hotel Zenica, 09.07.2019. godine, u 11:00
• Doboj, Hotel Park, 11.07.2019. godine, u 11:00
• Brčko distrikt BiH, Hotel Jelena, 12.07.2019. godine, u 11:00
• Prijedor, Hotel Prijedor, 16.07.2019. godine, u 11:00
• Široki Brijeg, Hotel Park, 19.07.2019. godine, u 11:00
Sve zainteresirane strane su pozvane da prisustvuju informativnim sesijama.
Sve kvalifikovane strane su pozvane da podnesu svoje prijave najkasnije do petka, 30.08.2019. godine do 16:00. Prijedlozi projekata u vezi sa ovim pozivom će se dostaviti u skladu sa Smjernicama za aplikante, koje se mogu preuzeti sa sljedećeg aplikacionog portala: eu4business.ba
EU4Business jača kapacitet BiH za ekonomski rast i zapošljavanje razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Za ovu svrhu namijenjeno je ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.
Dokumenti:

U OSTALIM VIJESTIMA