Javni poziv za učešće na radionici „Kako doći do poslovne ideje“

Pozivaju se svi zainteresovani kandidati za pohađanje besplatne radionice „Kako doći do poslovne ideje.“

Radionica je namijenjena svima koji žele da pokrenu posao, ali nisu sigurni koju bi poslovnu ideju realizovali. Potencijalnim preduzetnicima pomaže da prepoznaju različite poslovne ideje, analiziraju ih i izaberu onu koja najviše obećava.

Na radionici će se koristiti pristup aktivnog učenja na osnovu izloženog problema, gdje se ispituju individualni potencijal, želje i potrebe polaznika uz pomoć praktičnih primjera i grafičkih ilustracija.

Ciljevi:

Nakon ove obuke, polaznici će moći da:

  • Procijene svoj potencijal da postanu uspješni preduzetnici;
  • Jasno objasne svaku poslovnu ideju koju razmatraju;
  • Utvrde potencijalne izvore poslovnih ideja i sačine listu ideja;
  • Izaberu najbolju ideju za svoj posao.

Sadržaj

Obuka se sastoji od četiri modula:

  • I – Da li ste spremni da postanete preduzetnik?
  • II – Šta čini poslovnu ideju?
  • III – Kako napraviti listu poslovnih ideja?
  • IV – Koja poslovna ideja je najbolja?

Trajanje:

  • 2 dana (po 6 h) od 09:00 – 15:00
  • 03. i 04. marta u prostorijama Gradske razvojne agencije (Josifa Pančića br.8)

 

Prijave i kontakt

Svi aplikanti obavezni su dostaviti popunjen prijavni obrazac na e-mail adresu ivan.babic@cidea.org. ili da lično dostave u prostorije Gradske razvojne agencije Banja Luka u Ulici Josifa Pančića broj 8.
Prijavni obrazac

Više informacija na tel: 051/433-460 – kontakt osoba  Ivan Babić

U OSTALIM VIJESTIMA