Kandidovani novi projekti u oblasti  osposobljavanja nezaposlenih lica prema potrebama tržišta rada

Gradska razvojna agencija Banja Luka kontinuirano priprema projekte koje kandiduje ka dostupnim izvorima finansiranja u okviru aktuelnih razvojnih programa, projekata i fondova.

Tokom jula mjeseca završena je priprema još dvije projektne aplikacije, a to su:

  • Projekat “Osposobljavanje radnika za poznatog poslodavca u sektoru metal“ u vrijednosti od 137 343, 20 KM, a u partnerstvu sa Mašinskim fakultetom Banja Luka, Opštinama Gradiška i Laktaši, te 12 firmi sa područja Banjaluke, Laktaša i Gradiške. Projektom je predviđeno osposobljavanja 80 nezaposlenih lica prema potrebama poslodavaca tj. identifikovanim slobodnim radnim mjestima.
  • Projekat “Jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova za provođenje praktične nastave i osposobljavanje radnika za deficitarna zanimanja u sektorima koža/obuća i tekstil“, a u saradnji sa srednjim školama (JU ŠUP Škola i Optimus Nubl) te 6 firmi u sektorima prerada kože i tekstila, i u vrijednosti od 121 183,09 KM. Projektom je predviđeno kreiranje 2 trening centra za osposobljavanje prema potrebama poslodavaca u sektorima prerada kože i tekstila, odnosno opremanje trening centara i jačanje kapaciteta nastavnog osoblja za provođenje praktične nastave.

U periodu od aprila 2017.godine, pripremljeno je 7 projektnih prijedloga u ukupnoj vrijednosti od 639 687, 29 KM, i 5 projekta tehničke pomoći firmama u ukupnoj vrijednosti od 580 120,89 KM, odnosno 12 projekta u ukupnoj vrijednosti  1 219 808 KM.

 

 

U OSTALIM VIJESTIMA