Konkurs za učešće na izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva

Savez inovatora i Udruženje inovatora grada Banja Luka organizuju 20. Međunarodnu izložbu ideja, inovacija i stvaralaštva ”INOST MLADIH 2018”, a pod pokrovitelјstvom Vlade Republike Srpske i Grada Banja Luka.

Izložba će se održati od 18 do 20. aprila 2018. godine u Domu omladine Banja Luka.  Otvaranje izložbe je 18. aprila u 11.00, a zatvaranje 20. aprila od 12.00 časova.

Ovu 20 po redu izložbu organizujemo i posvećujemo zajedničkim naporima cijelog svijeta za globalno očuvanja planete i 22. aprilu – Danu Grada Banja Luke.

Konkurs inovatora

U OSTALIM VIJESTIMA