Lokacije i objekti na području Banjaluke raspoloživi za investiranje

Gradska razvojna agencija u saradnji sa Odjelјenjem za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje izrađuje baze podataka o slobodnom zemlјištu i objektima u Banjaluci, koji se mogu ponuditi investitorima. Za početak su uvrštene lokacije koje su trenutno dostupne za investiranje.

U bazi su sadržani podaci o parcelama i objektima opisani na slјedeći način:

  1. A) Informacije o zemlјištu – u sklopu koje zone se nalazi, površina, cijena, infrastruktura, vlasništvo itd.
  2. B) Informacije o objektima – lokacija, moguća namjena, opremlјenost, opis objekta

Informacije o lokacijama se nalaze na dostupnim linkovima.

Zemljište raspoloživo za investiranje

Objekti raspoloživi za investiranje

U OSTALIM VIJESTIMA