MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA ODOBRILA NOVI PROJEKAT GRADSKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI

U okviru implementacije „EU4BUSINESS“ Programa, u aprilu 2019. godine, Međunarodna organizacija rada (ILO) rada je objavila Poziv za projekte za razvoj preduzetništva na lokalnom nivou. Nakon prvog i drugog kruga evaluacije, a od ukupno 45 dostavljenih projekata iz BiH, za finansiranje je odabran projekat Gradske razvojne agencije Banja Luka pod nazivom „Podrška uspostavljanju i razvoju preduzeća kroz uspostavljanje novog mehanizma podrške za osnivanje i razvoj firmi za lica mlađa od 30 godina“. Vrijednost projekta je 418 105,60 KM.

Glavni aplikant i nosilac projekta je Gradska razvojna agencija koja je, u skladu sa uslovima MOR – ovog Poziva za projekte, formirala partnerski konzorcijum sastavljen od sljedećih aktera: Grad Banja Luka, Zavod za zapošljavanje RS – Filijala Banja Luka, Elektrotehnički fakultet, firme: „Blok projekt” d.o.o., „Ad Lab“ s.p., „Media Lab”d.o.o., Telegroup d.o.o., te udruženja: Udruženje „Bit Alijansa“, Klub poslovnih žena Republike Srpske“ i ICBL kao fondacija.

Riječ je o projektu podrške pokretanju novih firmi za lica mlađa od 30 godina, a u oblasti informacionih tehnologija uključujući oblasti digitalizacije, kreativne industrije i digitalnog marketinga. Tokom implementacije projekta koja će trajati narednih 18 mjeseci cilj nam je da obučimo 100 mladih ljudi mlađih od 30 godina a u skladu sa MOR metodologijom „Započni i unaprijedi svoj posao“ (SIYB and GET Ahead Methodology) i tako ojačamo njihove kapacitete za poslovno planiranje, pripremu poslovnih i marketing planova, menadžment,  i razvoj proizvoda. Pomenute aktivnosti će biti biti provedene u cilju realizacije inovativnih poslovnih ideja te ćemo imati mogućnost da za 20 kandidata koji registruju novu firmu dodijelimo grantove u ukupnoj vrijednosti od 110 000 evra.

Pozivamo mlade do 30 godina starosti koji su zainteresovani za pokretanje novih biznisa u sektoru IT (digitalizacija, kreativna industrija i digitalni marketing) da nam se jave na e-mail: info@cidea.org, ili telefon: 051 433 460  sa naznakom „Za ILO projekat“.

U OSTALIM VIJESTIMA