Nastavak aktivnosti na projektu „Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva“

Nastavak aktivnosti na projektu „Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva“

Sredinom maja u Poljoprivrednoj školi u Banjaluci je otvorena radionica za preradu mlijeka, koja je opremljena u okviru projekta „Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva“, sufinansiranog od strane USAID/SWEDEN FARMA II projekta. Tom prilikom su šef misije USAID-a u BiH Piter Dafi, šef projekta FARMA II Adrian Nil, ostali partneri na projektu, zatim studenti, učenici i svi posjetioci imali priliku da se upoznaju sa novom opremom tj. mini pogonom za preradu mlijeka ali i probaju mliječne proizvode koji su napravljeni u ovoj radionici tokom perioda testiranja opreme.

Da podsjetimo, grant ugovor za projekat je potpisan između nosioca projekta Poljoprivredne škole i USAID/SWEDEN FARMA II projekta, dok su partneri na projektu Gradska razvojna agencija i Tehnološki fakultet Banja Luka. Projekat je napisala Gradska razvojna agencija Banja Luka u saradnji sa partnerima i kandidovala na Javni poziv za projekte u okviru USAID/SWEDEN FARMA II projekta.

Nakon otvaranja radionice, nastavljene su aktivnosti na preradi mlijeka tokom kojih učenici Poljoprivredne škole i studenti Tehnološkog fakulteta pohađaju praktične časove i prave proizvode od mlijeka. U toku je implementacija ostalih projektnih aktivnosti: priprema obuke za farmere/prerađivače mlijeka na temu „Brendiranje i marketing, funkcionalno udruživanje i upravljanje farmama, unapređenje prodaje i pristup tržištima“ , priprema info dana koji treba da se održe u regiji i priprema kurikuluma za Program osposobljavanja za preradu mlijeka u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske i akreditacija, kao i provođenje mentoring šeme za prerađivače mlijeka.

Ovim putem pozivamo sve farmere/prerađivače mlijeka da posjete radionicu u Poljoprivrednoj školi i ukoliko su zainteresovani da pohađaju praktičnu obuku da se jave u  Gradsku razvojnu agenciju na broj telefona 051/394-251, kontakt osoba Vesna Marinković-Vojvodić.

U OSTALIM VIJESTIMA