Njemačka privreda traži dobavljače u zemljama Zapadnog Balkana 2021

Predstavništvo njemačke privrede u BiH, njemačke Vanjskotrgovinske komore u zemljama Zapadnog Balkana (AHK), kao i njemačko Udruženje za upravljanje materijalima, uvoz i logistiku (BME e.V.), pozivaju Vas da budete dio regionalnog B2B projekta

Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana 2021

Datum i mjesto održavanja: 28.09.2021. do 15.10.2021. godine u ONLINE formatu.

Cilj projekta je odabrane kompanije iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana spojiti sa njemačkim kompanijama koje traže dobavljače roba i usluga iz traženih djelatnosti poslovanja. Zainteresovane njemačke kompanije dolaze pretežno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i elektro i elektronskog sektora.

Koncept projekta se bazira na B2B-matchmaking platformi:

  • 53 profila zainteresovanih njemačkih kompanija se nalazi u prilogu dopisa, sa opisima djelatnosti i konkretnim proizvodnim zahtjevima koji su upućeni kompanijama u zemljama Zapadnog Balkana. U profilima njemačkih kompanija se navode uslovi za bosanskohercegovačke proizvođače koje treba ispunjavati u svom proizvodnom portfoliju kako bi se kvalifikovali za potencijalnu saradnju.
  • Svoju zainteresovanost za učešće u projektu ostvarujete kroz popunjavanje prijavnog formulara koji se također nalazi u prilogu ovog dopisa.
  • Pristigle prijave se šalju njemačkim kompanijama na uvid koje sistemom ocjenjivanja biraju firme s kojima žele ordžati sastanak u online formatu.
  • Važna napomena: Učešće na B2B platformi ostvarujete ukoliko se njemačka kompanija nakon uvida u vaš prijavni obrazac i proizvodnu djelatnost odluči na razgovor.

Ukoliko ste se prepoznali kao potencijalni dobavljač neke od njemačkih kompanija, pozivamo vas da popunite prijavni formular i pošaljete ga na e-mail: mirza.karahodza@ahk.ba najkasnije do 11.06.2021. godine.

Događaj se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva za privredu i energiju SR Njemačke u okviru Programa za razvoj stranih tržišta za mala i srednja preduzeća SR Njemačke.

Dodatne napomene:

  • Prijavni formular se popunjava na engleskom jeziku, a popunjavaju se samo predviđena polja za odgovore u koloni B.
  • Prijavni formular mora biti dostavljen u Excel formatu.
  • Službeni jezik na B2B događaju je engleski, tj. B2B sastanci će se odvijati na engleskom jeziku (opcionalno njemačkom jeziku).
  • Broj mjesta na B2B događaju je ograničen, tj. na događaju učestvuju samo one kompanije koje sa svojim proizvodnim programom odgovaraju potrebama njemačkih kompanija.

Kotizacija za učešće na ovom događaju se ne naplaćuje.

Prijavni obrazac i lista njemačkih preduzeća u prilogu

U OSTALIM VIJESTIMA