Obezbjeđeno dodatnih 50 miliona KM za Garantni fond

Privrednici čije firme su registrovane na teriteriji Republike Srpske ili Distrikta Brčko moći će pod olakšanim pravilima kod Garantnog fonda Republike Srpske da traže garanciju za kredite, potvrdio je za banjaluka.net Radivoja Krčmar, direktor Garantnog fonda RS.

Za ove namjene uz učešće Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i budžeta Republike Srpske obezbjeđeno je i dodatnih 50 miliona KM i ovo predstavlja dodatnu mjeru Vlade Republike Srpske za pomoć preduzećima da lakše dođu do sredstava neophodin za poslovanje.

„EBRD je obezbjedio 25 miliona KM, a drugu polovinu obezbjeđuje Vlada u budžetu. Fond kao i do sad obavlja stručne i tehničke poslove, odnosno upravlja tim sredstvima. Treba naglasiti da ova nova sredstva nisu vezana za kapital Fonda i grancije će biti davane sa olakšanim procedurama ali po principu da garantujemo 50 % sredstva kredita a dodatno ćer sve biti regulisano novim pravilnikom. Vlada planira i sastanak sa predstavnicima banaka kako bi se obezbijedilo da krediti koji idu uz garaciju Fonda budu povoljniji od komercijalnih kredita na tržištu“, rekao je Krčmar. On dodaje da su ovim mjerama pomoći obuhvaćeni i zanatlije, preduzetnici, te mala i srednja preduzeća.

U OSTALIM VIJESTIMA