Obuka o preduzetništvu za nezaposlene

Gradska razvojna agencija je na zahtjev Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske- filijala Banja Luka na osnovu ranije potpisanog Memoranduma o provođenju Lokalnog partnerstva za zapošljavanje organizovala obuke iz preduzetništva za nezaposlena lica koja se vode na evidenciji Zavoda.

Povod za organizovanje obuka je bio Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima „Zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2020. godini“  i „finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS u 2020. godini „Zajedno do posla”

Obuke je uspješno završilo 36 nezaposlenih lica koja su konkurisala za oba Programa za drugu komponentu samozapošljavanja a rezultat obuka je 36 izrađenih poslovnih planova koji su ujedno i sastavni dio dokumentacije za apliciranje.

U OSTALIM VIJESTIMA