Održan forum “Podrška razvoju akcelerator programa u Republici Srpskoj”

U okviru projekta “Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP” – ACCELERATOR, 23. novembra 2018. godine je održan forum na temu “Podrška razvoju akcelerator programa u Republici Srpskoj”. Forum je organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a pored predstavnika Gradske razvojne agencije Banja Luka, učešće su uzele sve relevantne institucije i organizacije koje pružaju finansijsku i nefinansijsku podršku početnicima u poslovanju u Dunavskoj regiji.

Ovaj forum, kao prvi od tri planirana događaja u sklopu navedenog projekta, bio je prilika za identifikaciju mogućnosti za unapređenje svih raspoloživih mehanizama za uspostavljanje i srpovođenje akcelerator programa u Republici Srpskoj, kao i kreiranje što kvalitetnijih preporuka i smjernica za pripremu i razradu strateškog dokumenta za razvoj ovog vida podrške početnicima u poslovanju u Dunavskoj regiji.

Projekat ACCELERATOR sufinansira Evropska unija iz sredstava ERFD IPA fondova u okviru Dunavskog transnacionalnog programa i svrha mu je olakšavanje pristupa sredstvima za finansiranje inovacija kroz poboljšavanje institucionalnih uslova i vezanih instrumenata podrške za potrebe razvijanja usluga akceleracije i vezanog strateškog okvira za saranju na regionalnom i programskom nivou.

U OSTALIM VIJESTIMA