Održan Kružok – okrugli sto na temu „Rješenje problema nedostatka kvalifikovane radne snage u saradnji sa privrednicima i stručnim školama za sektore metal i drvo”

U Banja Luci je 29.05.2018 u sklopu Sajma zanimanja održan Kružok – okrugli sto na temu „Rješenje problema nedostatka kvalifikovane radne snage u saradnji sa privrednicima i stručnim školama za sektore metal i drvo”. Kružok je organizovan u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Banja Luka, Švajcarskom ambasadom u BiH i Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća kroz Projekat Prilika Plus i Inkubator društvenih inovacija Munja. Na ovoj diskusiji u prvom planu su bila  preduzeća iz sektora drvo i metal čiji predstavnici su sa prisutnima podjelili iskustva u dobrom poslovanju i iskazali potrebe za određenim profilima radne snage. Osim preduzeća, na Kružoku su prisustvovali i predstavnici relevantnih institucija i srednjih stručnih škola.

Kružok je bio prilika za lokalni dijalog o potrebama tržišta rada, inovacijama i trendovima sa ciljem unapređenja nastavnih planova, programa i praktične nastave uz bolje povezivanje i umrežavanje obrazovnih ustanova i privrednih subjekata.

Učesnici su na kraju diskusije zaključili da je potrebno aktivnije raditi na reformi obrazovanja, povezivanju preduzeća sa školama u svrhu obavljanja stručne prakse, promociji deficitarnih zanimanja, te ohrabrivanju mladih da se odluče za zanimanja sa kojim bi se lakše i brže zaposlili.

U OSTALIM VIJESTIMA