Održan online koordinacioni sastanak

U sklopu projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, 10. novembra 2020. godine je održan online koordinacioni sastanak na kojem su učestvovali svi partneri na projektu.

Tema sastanka je bila analiza do sada provedenih i planiranih projektnih aktivnosti. Partneri su prezentirali aktivnosti na projektu koje su izvršili, kao i probleme sa kojima se suočavaju prilikom provođenja pojedinih aktivnosti, a posebno su analizirani problemi vezani uz procedure javnih nabavki.

Projekat ASIQ finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje do 31. decembra 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575 122,10EUR, a od čega EU sufinansiranje iznosi 488 278,64EUR.

U OSTALIM VIJESTIMA