Održan prvi sastanak partnera na projektu „Podrška za pokretanje preduzeća iz oblasti IT-a“

U četvrtak, 06.02.2020. godine sa početkom u 13.00 sati u prostorijama Gradske razvojne agencije Banja Lukaodržan je početni sastanak partnera na projektu „Podrška za pokretanje preduzeća iz oblasti IT-a“, na kojem su dogovoreni dalji koraci u implementaciji projektnih aktivnost koje će se sprovoditi na području Banja Luke.

Riječ je o projektu podrške pokretanju novih firmi za lica mlađa od 35 godina u oblasti informacionih tehnologija (oblasti digitalizacije, kreativnih industrija i digitalnog marketinga). Narednih 18 mjeseci ovaj projekat će, u skladu sa metodologijom Međunarodne organizacije rada (MOR) „Započni i unaprijedi svoj posao“ ojačati kapacitete 100 mladih ljudi mlađih od 35 godina i dati finansijsku podršku za 20 kandidata u vrijednosti od 215.000 KM. Pored toga, u sklopu mentorske podrške i obuka, dobiće pomoć u razvoju svoje poslovne ideje, kao i besplatan prostor u ICBL-u za prvu godinu rada. Ukupna vrijednost projekta je 418.000 KM.

Projekat provodi Gradska razvojna agencija Banja Luka u partnerstvu sa Gradom Banja Luka, Zavodom za zapošljavanje RS – Filijala Banja Luka, Elektrotehničkim fakultetom, firmama „Blok projekt” d.o.o., „Ad Lab“ s.p., „Media Lab”d.o.o., Telegroup d.o.o. udruženjima Udruženje „Bit Alijansa“, Klub poslovnih žena Republike Srpske“ i ICBL kao fondacija.

Lokalno partnerstvo za razvoj preduzetništva Banja Luka je jedno od pet partnerstava kreiranih u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR.

U OSTALIM VIJESTIMA