Održan prvi trening sa kandidatima čije su ideje izabrane kao najbolje u okviru projekta CCI4TOURISM – Interreg ADRION

Dana 09.03.2021. godine u prostorijama Gradske razvojne agencije održan je prvi od osam planiranih treninga u okviru projekta CCI4TOURISM a koji je odobrenog od strane programa Interreg ADRION, a sufinansiran od strane Republike Grčke i Evropske unije.

Prolaznici  će na ovim treninzima steći znanja iz sljedećih oblasti;

  • Marketinga, konsultantskih usluga, mentoringa za PR, brendiranja proizvoda,
  • Vizuelnih i kreativnih industrija, blisko povezanih sa kulturnim nasleđem i kreativnim sektorom,
  • Digitalizacije i poslovnog menadžmenta.

U OSTALIM VIJESTIMA