Održan radni sastanak u Zadru

 

 

 

U Zadru je 14. septembra 2020. godine održan prvi radni sastanak između predstavnika OŠ Voštarnica i Gradske razvojne agencije Banja Luka, inače partnera na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“ . U ime OŠ Voštarnica sastanku su prisustvovali Irena Dukić – direktorka škole, i Josip Matassi – koordinator projekta, dok je Gradsku razvojnu agenciju Banja Luka predstavljao Momir Širko – menadžer projekta.

Teme sastanka su bile vezane za provođenje projektnih aktivnosti i izvještavanje, a akcenat je bio na dogovoru oko načina organizacije online kick off konferencije projekta koja je zakazana za 23. septembar 2020. godine.

 

U OSTALIM VIJESTIMA