Održan sastanak svih mentora Republike Srpske

Certifikovani mentori Gradske razvojne agencije juče su prisustvovali sastanku svih mentora u Istočnom Sarajevo koji je organizovala Razvojna agencija Republike Srpske (RARS) u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Sastanak je realizovan u okviru projekta «Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu – faza 2» koji u Republici Srpskoj provodi RARS.

Cilj sastanka bio je da mentori razmijene iskustva i izazove sa kojima su se suočavali tokom praktične obuke u preduzećima kako bi dodatno unaprijedili svoje mentorske vještine. Osim certifikovanih mentora iz Republike Srpske, sastanku su prisustvovali i predstavnici agencije JICA.

Projekat se provodi od 2017. godine i do sada su certifikovane dvije grupe od 34 mentora koje su kandidovale lokalne razvojne agencije i lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Među njima su i četiri predstavnika Gradske razvojne agencija koji su  prošli obuku i mentorske usluge uspješno sprovode u  domaćim preduzećima.  U Republici Srpskoj za dvije godine mentorsku uslugu je dobilo ukupno 39 preduzeća.

Novi ciklus obuke mentora planiran je za narednu godinu. Teorijski dio obuke planiran je za februar i mart, a do kraja aprila biće raspisan javni poziv za preduzeća zainteresovana za ovaj vid podrške. Praktični dio obuke bi novi mentori trebali imati na jesen.
Izbor najuspješnijih mentora u Republici Srpskoj, Razvojna agencija Republike Srpske organizovaće u aprilu naredne godine.

U OSTALIM VIJESTIMA