Održan seminar „Uspješna prodaja“

Dana 7. i 8. februara 2018. godine u prostorijama Gradske razvojne agencije je održan Seminar u oblasti prodaje i marketinga na temu: „Uspješna prodaja“.

Seminar je namjenjen menadžerima, rukovodiocima, direktorima, šefovima organizacionih jedinica, kadrovskoj službi, vođama timova, svima koji se bave prodajom i svima koji žele unaprijediti rad svojih organizacija.

Učesnici seminara su se mogli detalјnije upoznati sa temama:upoznavanje i cilјevi uspješne prodaje, koncept efektivne prodaje, modeli prodaje, kupac (pristup, ponašanje, pronalaženje i odnos), prodajna komunikacija, upoznavanje i unapređenje prodajnih vještina i ponašanja, alati za uspješnu prodaju (konkretizacija naucenog sa jasno definisanim koracima i rješenjima koji se mogu primijeniti u svakodnevnom poslovanju).

Predavanje je održao  gospodin Nenad Kozić, Konsultant i predavač na velikom broju nacionalnih i internacionalnih seminara.

Seminar je bio interaktivan, kombinacija teorije i praktičnih primjera. Učesnici su ovo predavanje kao i kvalitet predavača ocijenili najvišom mogućom ocjenom.

U OSTALIM VIJESTIMA