Održan seminar za lokalne partnere pod nazivom “Upravljanje projektnim ciklusom”

Dana 23.11.2021. godine u Gradskoj razvojnoj agenciji Banja Luka je pripremljen i održan cjelodnevni seminar na temu “Upravljanje projektnim ciklusom”. Učesnici seminara su bili predstavnici nekoliko osnovnih i srednjih škola, Doma zdravlja Banja Luka te Doma omladine.

Gradska razvojna agencija Banja Luka tokom svake godine priprema seminare, info dane i pruža stručne usluge vezane za pripremu projektnih aplikacija a s ciljem jačanja kapaciteta osoblja lokalnih partnera te povećanja kapaciteta za apsorpciju donatorskih fondova.

U OSTALIM VIJESTIMA