Održana IX stručna konferencija drvoprerađivača pod nazivom “Ljudi, drvo, namještaj 2017”

U Banjaluci je 15. i 16.06.2017. godine održana IX stručna konferencija “Ljudi, drvo, namještaj 2017” u organizaciji Udruženja šumarstva i prerade drveta INTERFOB iz Banje Luke, Gradske razvojne agencije i Klastera Drvo Banja Luka uz sufinansiranje Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) i Gradske uprave Banja Luka.

Pored sajamske postavke namještaja članova klastera Drvo Banja Luka, tokom dvodnevne manifestacije bilo je organizovano niz stručnih skupova kojima je prisustvovalo preko 70 učesnika, među kojima su bili predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora iz Republike Srpske, BiH, Srbije, Hrvatske, Engleske i Njemačke.

U okviru konferencije je održana specijalistička obuka na temu Moderne tehnike povezivanja u drvnoj industriji koju je vodio međunarodni ekspert Christian Kaupert, dipl. ing. tehnologije prerade drveta. Predstavljene su moderne tehnike povezivanja namještaja, industrijska montaža namještaja, optimizacija montažnog rada i dr., a obuci je prisustvovalo preko 30 predstavnika drvoprerađivačkih preduzeća.

Posebnu pažnju tokom Konferencije je privukla panel diskusija na temu „Razvoj modela obrazovanja odraslih u drvnoj industriji BiH“, na kome je diskutovano o potrebi usklađivanja ponude i tražnje za radnom snagom u drvoprerađivačkoj industriji. Tom prilikom, direktori preduzeća su kao poseban problem istakli nedostatak školovanih kadrova – počev od stolara pa do inžinjera drvoprerade što predstalja ozbiljnu prepreku za dalji razvoj ovog sektora.

Drugog dana je održana Konferencija posvećena predstavljanju i analizi stanja u sektoru drvoprerade, te aktivnostima preduzeća i klastera u BiH i regionu. Niz renomiranih stručnjaka iz ovog sektora su predavali na teme: regionalna važnost gradnje drvetom, efikasni sistemi gradnje, upravljački sistemi za sušenje i parenje masivnog drveta, te certifikaciju drvne industrije po EU normama, a predstavljena su i iskustva Panonskog drvnog centra kompetencija, kao i novi studijski program Prerada drveta na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

U poslednjem dijelu Konferencije je govoreno o aktuelnim projektima i raspoloživim mjerama podrške za MSP kroz: Garantni fond i Program subvencije kamata na kredite Garantnog fonda Gradske razvojne agencije, aktivnosti i projekte Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, projekat Advice for Small Business koji implementira EBRD u BiH, švicarski program promocije izvoza – SIPPO i aktivnosti ProCredit banke.

  U okviru konferencije su ocjenjeni najbolji dizajnerski radovi sa nagradnog konkursa za najbolji dizajn komadnog namještaja koji je bio otvoren u periodu od 29. maja do 12. juna 2017. Pristiglo je ukupno 15 radova iz BiH i regiona, a radove je ocjenjivala stručna komisija.

Galerija slika

U OSTALIM VIJESTIMA