Održana obuka za pisanje projekata za poziv Horizon 2020

Dana 03.10.2019. godine u prostorijama Gradske razvojne agencije Banja Luka održana je obuka za pisanje projekata za poziv Horizon 2020. Obuci je prisustvovalo devet zaposlenih radnika Gradske razvojne agencije i Doma zdravlja Banja Luka. Obuka je bila praktičnog karaktera, odnosno prisutni su radili na konkretnoj aplikaciji Doma zdravlja Banja Luka, u okviru trećeg programa za zdravlje na temu „Implementacija EU vodiča racionalnog korištenja antibiotika u ljudskom zdravlju.“

Program Horizon 2020 je program Evropske Unije namijenjen istraživanju i inovacijama sa budžetom od 80 milijardi eura za period od 7 godina, odnosno od 2014. do 2020. godine.

Program ima za cilj podsticanje ekonomskog rasta i otvaranje novih radnih mjesta u Evropskoj uniji. “Horizon 2020” objedinjuje istraživanje i inovacije i djeluje u tri prioritetna pravca – Vrhunska nauka, Industrijsko vodstvo i Društveni izazovi.

Za prvi prioritet namijenjeno je 24,4 milijarde eura, za drugi 17 milijardi, a za treći 29,7 milijardi eura. Program nastoji da se osigura nauka svjetskog nivoa, uklone barijere za inovacije i olakša zajednički rad na inovacijama u javnom i privatnom sektoru.

 

U OSTALIM VIJESTIMA