Održana obuka za pisanje projektnih prijedloga

12.03.2019. godine Gradska razvojna agencija održala je jednodnevnu obuku za pisanje projektnih prijedloga kao podršku provođenju Javnog poziva za sufinansiranje projekata udruženja građana koji će se realizovati na području grada u 2019. godini. Na radionici je prisustvovalo 30 kandidata, predstavnika raznih udruženja sa kojima je detaljno obrađena metodologija pripreme projektnog prijedloga. Predavanje je održala gospođa Vesna Marinković Vojvodić predstavnik Gradske razvojne agencije Banja Luka. Cilj pomenute obuke je da se unaprijedi kvalitet projekta sa kojima udruženja apliciraju na navedeni poziv, što će ukupno doprinijeti jačanju kapaciteta udruženja građana sa područja grada.

U OSTALIM VIJESTIMA