Održana online kick – off konferencija

U sklopu projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, 23. septembra 2020. godine je održana o

nline kick-off konferencija na kojoj su široj stručnoj javnosti predstavljeni sam projekat, planirani rezultati projekta, te konzorcijum partnera koji ga provode.

Projekat finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje do 31. decembra 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575 122,10EUR, a od čega EU sufinansiranje iznosi 488 278,64EUR.

Gradska razvojna agencija Banja Luka je nosilac projekta, a partneri na projektu su JU „Centar Zaštiti me“ Banja Luka, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka, JU „O.Š. Voštarnica – Zadar“ i JU „Resursni centar za djecu i mlade Podgorica“. Osnovni cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, a planirani rezultati projekta su povećanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih i socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju; Uspostavljene nove usluge za dijagnostiku i nabavka nove opreme za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju; Edukacija lica koja rade sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, te uspostavljanje saradnje i razmjene znanja i informacija.

U OSTALIM VIJESTIMA