Održana prva sjednica Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje

10.05.2019. godine je u prostorijama Gradske razvojne agencije Banja Luka održana je prva sjednica Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje.
Sjednici su se odazvali svi članovi koji su imenovani od strane Gradonačelnika grada Banja Luka, gdje Gradska razvojna agencija ima ulogu koordinatora svih administartivno tehničkih poslova Savjeta.
Na sjednici, privrednici grada Banja Luka i predstavnici obrazovnih institucija kao i ostali članiovi Savjeta, razmijenili su stavove i mišljenja kada je u pitanju približavanje tržišta rada i obrazovnog sistema što je jedan od osnovnih ciljeva Savjeta. Jasno su definisani problemi kojima Savjet u narednom periodu treba da se bavi, kako bi se zajedničkim snagama obezbijedila promocija deficitarnih zanimanja prema potrebama tržišta rada.
Do kraja maja najavljena je realizacija prvih aktivnosti Savjeta, a odnosi se na organizovanje posjeta završnih odjeljenja osnovnih škola preduzećima u Banja Luci. Cilj je da se učenici na najbolji i najefikasniji način direktno upoznaju sa načinom rada preduzeća kao i stručnim zanimanjima koja postoje u istim. Spajanjem osnovnih škola i privrednika iz lokalne zajednice stvorili bi se bolji uslovi za informisanje osnovaca sa zanimanjima i uslovima rada iz pojedinih sektora.

U OSTALIM VIJESTIMA